Sharqshunoslik instituti huzuridagi DSc.02/30.12.2019.Tar.44.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Маxmudova Muxabbat Madirimovna Sharqshunoslik instituti Falsafa doktori (PhD) 07.00.02
2 Maksudov Farxod Alijonovich Sharqshunoslik instituti Fan doktori (DSc) 07.00.06
3 Shoxista Xamraqulova Shamshidinovna Sharqshunoslik instituti Falsafa doktori (PhD) 07.00.03
4 Shoxista Xamraqulova Shamshidinovna Sharqshunoslik instituti Falsafa doktori (PhD) 07.00.03
5 Shoxista Xamraqulova Shamshidinovna Sharqshunoslik instituti Falsafa doktori (PhD) 07.00.03
6 Shoxista Xamraqulova Shamshidinovna Sharqshunoslik instituti Falsafa doktori (PhD) 07.00.03
7 Shoxista Xamraqulova Shamshidinovna Sharqshunoslik instituti Falsafa doktori (PhD) 07.00.03