O‘zbekiston Milliy universiteti Biofizika va biokimyo instituti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.В.01.13

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Irgasheva Sanobarxon Umarjonovna O‘zbekiston Milliy universiteti Biofizika va biokimyo instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.01
2 Abdullayeva Gulbohor Tolibjonovna O‘zbekiston Milliy universiteti Biofizika va biokimyo instituti Fan doktori (DSc) 03.00.02
3 Chorieva Nargiza Mamarajabovna O‘zbekiston Milliy universiteti Biofizika va biokimyo instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.02
4 Abidova Aziza Djajilovna O‘zbekiston Milliy universiteti Biofizika va biokimyo instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.11
5 Mirzajanova Gulchiroy Solijonovna O‘zbekiston Milliy universiteti Biofizika va biokimyo instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.08
6 Mustafakulov Muhammad Abdullaevich O‘zbekiston Milliy universiteti Biofizika va biokimyo instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.01
7 Fayziyev Diyor Davronovich O‘zbekiston Milliy universiteti Biofizika va biokimyo instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.02
8 Omonturdiyev Sirojiddin Zoirovich O‘zbekiston Milliy universiteti Biofizika va biokimyo instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.08
9 Yesimbetov Adilbay Tlepovich O‘zbekiston Milliy universiteti Biofizika va biokimyo instituti Fan doktori (DSc) 03.00.08
10 Rustamova Shoxista Omonjonovna O‘zbekiston Milliy universiteti Biofizika va biokimyo instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.01