O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Fil.14.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Zaxidova Yulduz Qobilovna O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.09
2 Saidov Xalim Amanovich O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.09
3 Gulnora Zakirova Voxid qizi O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.09
4 Gulnora Zakirova Voxid qizi O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.09
5 Xalilova Aziza Shamuxutovna O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.09
6 Maxzuna Bozorova Alijon qizi O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.09