Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi DSc.25/30.12.2019.Qx/B.43.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Fayziyev Kamoliddin Inobidinovich Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 06.01.03
2 Dauletmuratov Muxamedali Mirzamuratovich Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 06.01.04
3 Asatov Sayitkul Rahimberdiyevich Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.13
4 Jabborov Odil Abdimalikovich Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 03.00.13
5 Parpiyev G'ofurjon Toxirovich Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti Fan doktori (DSc) 03.00.13
6 Mamadiyorov Farxod Doniyorovich Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 06.01.03