Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi DSc.03/10.12.2019.I.16.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Hasanova Risolat Bahodirovna Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.08
2 Shodyev Erkin Temirovich Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.08
3 Mamatkulov Murodjon Shukurovich Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Fan doktori (DSc) 08.00.08
4 Tolipova Baxtigul Farxodovna Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.07
5 Ochilov Olmos Ikrom o'g'li Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.08
6 Karimova Aziza Maxomadrizoyevna Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.07
7 Kadirova Xadicha Turayevna Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Fan doktori (DSc) 08.00.07
8 Azizjan Anarkulov Davlatkulovich Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.07
9 Rahimov Sanjar Abdulahadovich Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.07
10 IMAMOVA NASIBA MUZAFAROVNA Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Falsafa doktori (PhD) 08.00.08