Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti huzuridagi DSc.14/30.12.2019.I.84.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 SOTVOLDIEV NODIRBEK JURABAEVICH Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti Fan doktori (DSc) 08.00.12
2 AKRAMOV AKMAL ULMASOVICH Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti Falsafa doktori (PhD) 08.00.02
3 VALIYEV BOBUR BATIROVICH Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti Fan doktori (DSc) 08.00.12
4 SAIDRASULOVA XOLIDA BEKPULATOVNA Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti Falsafa doktori (PhD) 08.00.03
5 Nizamov AKMAL ASLITDINOVICH Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti Falsafa doktori (PhD) 08.00.12
6 Rashidov Mels Karimovich Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti Falsafa doktori (PhD) 08.00.12