Samarqand davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.01.2020.Ped.02.06

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Ochilov Shokir Baxtiyorovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
2 Masharipova Nasiba Ro'zmatovna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
3 Boqiyev G'ulomjon Ochilovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
4 Abdumannatov Elbek Abdumajitovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
5 Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
6 Pirnazarov G'ulomjon Nurboboyevich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
7 Surarov Akram Musayevich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
8 Miralayeva Dilafruz Тaxirovna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
9 Shamuratova Elza Saparbayevna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
10 Rajabov To'xasin Ibodovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01