Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi DSc.03/30.01.2019.P.26.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Джолимбетова Миягул Мадияровна Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 19.00.06
2 Бекова Шамсия Джаббаровна Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 19.00.06
3 Расулева Наима Зияутдиновна Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 19.00.05
4 Дилбар Абдуллаева Убайдуллаевна Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 19.00.05
5 Азиза Қодирова Бекмурод қизи Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 19.00.01
6 Каршиева Дилафруз Суюновна Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 19.00.06
7 Мирзаева Сайёра Рустамовна Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 19.00.06
8 Абдурахмонова Зухра Абдурахмон қизи Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 19.00.05
9 Хайитов Ойбек Эшбоевич Toshkent davlat pedagogika universiteti Fan doktori (DSc) 19.00.05
10 Камилова Надира Гайратовна Toshkent davlat pedagogika universiteti Fan doktori (DSc) 19.00.06