Qoraqalpoq davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Yu.20.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Ермашев Женгис Маратович Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 12.00.02
2 Бердимуратова Гулназ Мурат кизи Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 12.00.02