Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi huzuridagi DSc.31/30.12.2019.I.Yu.25.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Dilshat Payziyev Yuldashbayevich Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 12.00.08
2 Файзиев Хайриддин Сирожиддинович Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 12.00.02
3 Умирзаков Бегзод Атабоевич Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 12.00.08
4 Эгамбердиев Бехзод Искандарович Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 12.00.02
5 Каршиев Ғулом Сайфуллаевич Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 12.00.08
6 Норбутаев Эркин Хурозович Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 12.00.02
7 Иброҳимов Жамшид Абдуғофур ўғли Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 12.00.08
8 Азим Шухрат Обид ўғли Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 12.00.08
9 Умматов Мамарасул Турсунович Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 12.00.09
10 Шарипов Санжар Собирович Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 12.00.02