Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi DSc.03/30.01.2019.Ped.26.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Назарова Фарида Абдурахимовна Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
2 Азизова Қизлархон Машрабовна Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
3 Мақсудова Гулноз Олимовна Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
4 Тухтасинов Дадахон Фарходович Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
5 Дадабоева Ферузахон Олимжоновна Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
6 Fayziddin Zaripov Muxitdinovich Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
7 Абдуғаниев Озод Турсунбой ўғли Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
8 Акаева Надира Мехлибаевна Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01
9 Urazimbetova Aygul Aralbayevna Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
10 Каримжонов Отабек Абдуғаффор ўғли Toshkent davlat pedagogika universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.01