Guliston davlat universiteti huzuridagi PhD.03/27.02.2020.Fil.91.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 AMONTURDIYEV NURALI RASHIDOVICH Guliston davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
2 Axrorov Alisher Akbarovich Guliston davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
3 Allayorov To`lqin Ro`ziqulovich Guliston davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01
4 Allayorov To`lqin Ro`ziqulovich Guliston davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.01