O‘zbekiston Milliy universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019. P.01.07

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Ilxamova Dilfuza Ilyasovna O'zbekiston milliy universiteti Fan doktori (DSc) 19.00.04
2 Maxmudov Azamjon Muxtarovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 19.00.03
3 Abdullajanova Dilnozaxon Sultanbekovna O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 19.00.05
4 Bafayev Muxiddin Muxammatovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 19.00.05
5 Nasimdjanova Maxsuma Majidovna O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 19.00.05
6 Sadriddinov Suxrob Rustamjonovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 19.00.05