Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi huzuridagi DSc.04/30.12.2019.Tib.77.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Yulduz Nishanova Khatamovna Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Falsafa doktori (PhD) 14.00.19
2 Ganiev Abduavaz Abdulahatovich Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Fan doktori (DSc) 14.00.14
3 Gaziyev Laziz Turgunovich Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Falsafa doktori (PhD) 14.00.14
4 Aytimova Gulsanam Yusupovna Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Falsafa doktori (PhD) 14.00.19
5 Bekmirzayev Raximjon Melikuziyevich Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Falsafa doktori (PhD) 14.00.14
6 Khasanov Sherali Toshtemirovich Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Falsafa doktori (PhD) 14.00.14
7 Mansurova Guli Baxadirovna Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Falsafa doktori (PhD) 14.00.19
8 Karimova Nargiza Mansurovna Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Falsafa doktori (PhD) 14.00.14
9 Xaydarova Guzal Bagiddinovna Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Falsafa doktori (PhD) 14.00.19
10 Raxmonova Gulbahor Ergashovna Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Falsafa doktori (PhD) 14.00.19