O‘zbekiston Milliy universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Tar.01.04

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 GULAMOV ILXOMJON KOMILJONOVICH O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
2 SAIPOVA KAMOLA DAVLYATALIYEVNA O'zbekiston milliy universiteti Fan doktori (DSc) 07.00.01
3 Egamberdiyeva Nigora Azadovna O'zbekiston milliy universiteti Fan doktori (DSc) 07.00.01
4 Insopov Abdug'appor Abdusamatovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
5 Maroziqov Akmal Abdurashidovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
6 Yuldasheva Dilnoza Ulugbekovna O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
7 Temirova Mashhura Muxammadaminovna O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
8 Muxamedov Shuxrat Baxronovich O'zbekiston milliy universiteti Fan doktori (DSc) 07.00.01
9 Djurayev Ravshan Xurramovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01
10 Tog'ayev Jasur Erkinovich O'zbekiston milliy universiteti Falsafa doktori (PhD) 07.00.01