Qoraqalpoq davlat universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil.20.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Opaeva Raygul Aymanovna Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.03
2 Orazimbetova Marjangul Kelimbetovna Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.12
3 Mambetov Ikram Kamalovich Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.12
4 Ktaybekova Zulfiya Kengesbaevna Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.12
5 Bayniyazova Tazagul Qirqbayevna Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.12
6 Kunnazarova Sholpanay Maxsetbayevna Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.03
7 Tileuniyazova Gulmira Bayniyazovna Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.12
8 Masharipova Tamara Joldasbayevna Qoraqalpoq davlat universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.09
9 Begniyazova Qumar Allambergenovna Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.09
10 Saimbetov Sharafatdin Urakbaevich Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.12