Qoraqalpoq davlat universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil.20.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Jumasheva Gulnara Xamidullaevna Qoraqalpoq davlat universiteti Fan doktori (DSc) 13.00.02
2 Smamutova Shirin Azatbaevna Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.12
3 KONI'SBAY YUSUPOV ABI'LOVICH Qoraqalpoq davlat universiteti Fan doktori (DSc) 13.00.02
4 Najimov Amanlik Shamshetdinovich Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.03
5 Palimbetova Malika Janabayevna Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.12
6 Bekniyazov Berikbay Kozdibaevich Qoraqalpoq davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.05