Samarqand davlat universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.F.02.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Xamdamova Sitora Safarovna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 09.00.03
2 Xo'janova Tamara Jo'rayevna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 09.00.04
3 Raxmonov Sunnatillo Mavlonovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 09.00.03
4 Namozov Bobir Bahriyevich Samarqand davlat universiteti Fan doktori (DSc) 09.00.03
5 Maxmudova Aziza Nugmanovna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 09.00.04
6 Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 09.00.02
7 Tog'ayev Nodirjon Ergashevich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 09.00.04
8 Turdiboyev Bozor Xudoyberdiyevich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 09.00.04
9 O'rinboyev Davlatjon Baxtiyorovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 09.00.04
10 Xudoyberdiyev Dilshod Murodovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 09.00.04