Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi DSc.16/30.12.2019.Т.87.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 02.00.14
2 Raximov Firuz Fazlidinovich Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 02.00.14
3 Ziyadullayev Anvar Egamberdiyevich Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 02.00.14
4 Bozorova Nayima Xudoyberdiyevna Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 02.00.14
5 Madjidov Abdinabi Amanavich Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 02.00.14
6 eshmuratov Baxodir Beshimovich Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti Fan doktori (DSc) 02.00.14
7 Muzafar Yusupov Orifjonovich Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti Falsafa doktori (PhD) 02.00.14