Samarqand davlat universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Gr.02.07

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Bayqabilov Xusnudin Mardanovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.01
2 Tajiyev Qudrat Qadirberganovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.01
3 Abdullayeva Dilnoza Narzullayevna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
4 Xolmurodov Shakarbek Abdug'aniyevich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.01
5 Mamajanov Rasuljon Ibragimovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.01
6 Matnazarov Akmal Ro'zivoyevich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.01
7 Otakqulov Pozil Sobirovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.01
8 Boymirzayev Karimjon Mirzaxmedovich Samarqand davlat universiteti Fan doktori (DSc) 11.00.01
9 Nazarov Maqsudjon Geldiyorovich Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.01
10 Ozoda Adilova Amonovna Samarqand davlat universiteti Falsafa doktori (PhD) 11.00.01