O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Ped.27.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Nasriddinov Dilshod A'zamkulovich O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.04
2 Teshaboyeva Ziyodaxon Qodirovna O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.06
3 Kurganov Anvarjon Muxtorovich O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
4 Baxtiyarov Muxtorjon Yakubovich O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
5 Saidjalalova Sayyora Mirsadikovna O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Falsafa doktori (PhD) 13.00.02
6 Yuldasheva Nargiza Ergashbayevna O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
7 Abdullayeva Raviyajon XXX O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Fan doktori (DSc) 10.00.06
8 Axmedova Aziza Komilovna O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
9 Amonova Gulnoza Toshmurod qizi O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06
10 Atayeva Nilufar Saliyevana O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Falsafa doktori (PhD) 10.00.06