Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti huzuridagi DSc.02.30.12.2019.FM.65.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Urolov Shamsiddin Zayniddinovich Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti Falsafa doktori (PhD) 01.04.05
2 Maxmudov Xikmat Maxamatovich Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti Fan doktori (DSc) 01.04.11
3 BOLTAYEV XURSHID XAMIDOVICH Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti Falsafa doktori (PhD) 01.04.04
4 Maxmanov Urol Kudratovich Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti Fan doktori (DSc) 01.04.05
5 XUSHVAQTOV XAKIM ABDILHAQOVCH Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti Fan doktori (DSc) 01.04.05
6 IGAMOV BAXROM DJURAYEVICH Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti Falsafa doktori (PhD) 01.04.04
7 BORIS ABDURAXMANOV MALIKOVICH Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti Falsafa doktori (PhD) 01.04.04
8 ALYABEV DANILA VALEREVICH Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti Falsafa doktori (PhD) 01.04.04
9 Kurbanov Abdulla Kenjayevich Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti Falsafa doktori (PhD) 01.04.05
10 NUJDOV GEORGIY SERGEYEVICH Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti Falsafa doktori (PhD) 01.04.03