Buxoro davlat tibbiyot instituti huzuridagi PhD.04/13.05.2020.Tib.93.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Mirzayeva Nargiza Saburovna Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.13
2 Mamurova Mavludaxon Mirxamzayevna Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.13
3 Bustanov Oybek Yakubovich Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.13
4 Oripova Feruza Shopulotovna Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.01
5 Mavlonova Gulnoz Shavkatovna Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.01
6 Abduraxmanova Sitora Ibragimovna Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.01
7 Homidova Nigoraxon Rustamjon qizi Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.01
8 Axmedova Dilfuza Raxmatovna Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.01
9 Abdullayeva Muborak Bekqulovna Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.13
10 Mansurova Nargiza Asrorovna Buxoro davlat tibbiyot instituti Falsafa doktori (PhD) 14.00.13