Toshkent arxitektura-qurilish instituti huzuridagi DSc.26.30.12.2019.Т.11.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 PURXANATDINOV AMAN PURXANATDINOVOVICH Toshkent arxitektura-qurilish instituti Falsafa doktori (PhD) 05.09.05
2 BERDIYEV KABUL RAIMOVICH Toshkent arxitektura-qurilish instituti Falsafa doktori (PhD) 05.10.02
3 XASANOV BAXROM BAXODIROVICH Toshkent arxitektura-qurilish instituti Falsafa doktori (PhD) 05.09.05
4 UMAROV SHODILJON ABDUG'OFUROVICH Toshkent arxitektura-qurilish instituti Falsafa doktori (PhD) 05.09.01
5 TOJIYEV IN'OMJON ILHOMOVICH Toshkent arxitektura-qurilish instituti Falsafa doktori (PhD) 05.09.05
6 JUMAYEV SAYFIDDIN QODIROVICH Toshkent arxitektura-qurilish instituti Falsafa doktori (PhD) 05.10.02
7 XOTAMOV ASADULLA TOSHTEMIROVICH Toshkent arxitektura-qurilish instituti Fan doktori (DSc) 05.09.01
8 MIRZAYEV BAXODIR QO'ZIBOYEVICH Toshkent arxitektura-qurilish instituti Falsafa doktori (PhD) 05.09.05
9 KADIROV ILXOM ABDULLAYEVICH Toshkent arxitektura-qurilish instituti Falsafa doktori (PhD) 05.09.05
10 RASHIDOV YUSUF KARIMOVICH Toshkent arxitektura-qurilish instituti Fan doktori (DSc) 05.09.03