Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi DSc.04/30.12.2019.Тib.30.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 TOSHEVA HAKIMA BEKMURODOVNA Toshkent tibbiyot akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 14.00.05
2 Raxmanova Umida Ulug'bekovna Toshkent tibbiyot akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 14.00.29
3 MUXAMEDJANOVA DILOROM ISMAILDJANOVNA Toshkent tibbiyot akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 14.00.25
4 Xayitboyeva Komila Xo’jayazovna Toshkent tibbiyot akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 14.00.03
5 Nasirova Xurshidanxon Kudratullayevna Toshkent tibbiyot akademiyasi Fan doktori (DSc) 14.00.03
6 TUXTAEVA NIGORA XASANOVNA Toshkent tibbiyot akademiyasi Fan doktori (DSc) 14.00.05
7 Sharapov Olimxon Nadirxanovich Toshkent tibbiyot akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 14.00.05
8 ALIMUXAMEDOVA GULRUX AYBEKOVNA Toshkent tibbiyot akademiyasi Fan doktori (DSc) 14.00.03
9 SAFAROVA SHOHSANAM MASHARIPOVNA Toshkent tibbiyot akademiyasi Falsafa doktori (PhD) 14.00.03
10 JARILKASINOVA GAUXAR JANIZAKOVNA Toshkent tibbiyot akademiyasi Fan doktori (DSc) 14.00.05