O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti huzuridagi DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Мадияров Инамжан Батқрбаевич O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.08
2 Есебаев Марат Матекович O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.08
3 Qanaatov Yesimqan Yelsuyer uli' O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.08
4 Жепбарова Саят Қурбанмиратовна O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.08
5 Аҳмедова Зебинисо Жумақуловна O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.08
6 Achilov Nasim Kamalovich O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Fan doktori (DSc) 10.00.08
7 Палимбетов Камалбай Сарсенбаевич O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Fan doktori (DSc) 10.00.08
8 Максетова Фарида Азатовна O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.08
9 Максетова Фарида Азатовна O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.08
10 Палимбетов Камалбай Сарсенбаевич O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Fan doktori (DSc) 10.00.08