O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti huzuridagi DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Bafoyev Farruh Sadriddinovich O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.08
2 Sabirova Nasiba Ergashevna O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Fan doktori (DSc) 10.00.08
3 Djurakulova Gulnoza Shavkatovna O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.08
4 Ergashev Abdiolim X O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Fan doktori (DSc) 10.00.08
5 Кенесбаева Шахсанем Кенесбай қизи O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.08
6 Мадияров Инамжан Батқрбаевич O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.08
7 Есебаев Марат Матекович O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.08
8 Qanaatov Yesimqan Yelsuyer uli' O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.08
9 Жепбарова Саят Қурбанмиратовна O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.08
10 Аҳмедова Зебинисо Жумақуловна O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Falsafa doktori (PhD) 10.00.08