Samarqand iqtisodiyot va servis instituti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.I.18.01

Dissertatsiya avtoreferatlari

F.I.O. Muassasa Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri Avtoreferat
1 Axmedjonov Aziz Rustamovich Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Falsafa doktori (PhD) 08.00.05
2 Ayubov Ilyos Ilxomovich Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Falsafa doktori (PhD) 08.00.17
3 Janzakov Bekzot Kulmamat o'g'li Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Falsafa doktori (PhD) 08.00.17
4 Qahhorov Otabek Siddiqovich Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Fan doktori (DSc) 08.00.05
5 Sharifov Shuhrat Saidahmadovich Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Falsafa doktori (PhD) 08.00.05
6 Muxammedova Zarina Murodovna Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Falsafa doktori (PhD) 08.00.05
7 Артиков Зокир Сайфиддинович Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Falsafa doktori (PhD) 08.00.05